Podręczniki 2018/2019

Branżowa szkoła I stopnia

„Wszechstronność – praktyka – dobry start w przyszłość”

W jakich zawodach możesz się u nas uczyć?

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy kształcenie w oddziale wielozawodowym, w którym naukę rozpoczynasz jako młodociany pracownik wybierając spośród wielu zawodów między innymi:

  • Wędliniarz, blacharz samochodowy, murarz – tynkarz, stolarz, lakiernik, piekarz, cukiernik, sprzedawca, dekarz, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, fotograf, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, kowal, ogrodnik, blacharz, operator obrabiarek skrawających, mechanik – monter maszyn i urządzeń, rolnik.
  • W naszej szkole możesz uczyć się również w każdym innym zawodzie – jeżeli wybierzesz inny zawód niż wskazany powyżej, skontaktuj się niezwłocznie ze szkołą!

Jakie warunki muszę spełnić? Czy muszę mieć załatwioną praktykę?

Warunkiem rozpoczęcia nauki, jako młodociany pracownik oprócz kryteriów obowiązujących wszystkich, jest nawiązanie stosunku pracy z uprawnionym podmiotem gospodarczym (zakładem rzemieślniczym) poprzez dołączenie do oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2018 r., a w terminie późniejszym umowy o pracę w charakterze pracownika młodocianego.

Uczeń sam organizuje miejsce na praktyczną naukę zawodu. Szkoła pomaga – zapraszamy do kontaktu.

Jak wygląda nauka w oddziale wielozawodowym?

W oddziale wielozawodowym kształcenie jest zorganizowane w następujący sposób:

  • nauka przedmiotów ogólnokształcących (np. matematyka) odbywa się w szkole;
  • praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, który zawiera z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Uczeń uzyskuje status pracownika młodocianego. Z tego tytułu młodociany pracownik ma pewne prawa i obowiązki wynikające z kodeksu pracy. Czas nauki wlicza mu się do stażu pracy, a za praktykę otrzymuje wynagrodzenie.
  • każdy uczeń bierze udział w 4-tygodniowym kursie zawodowym z przedmiotów zawodowych teoretycznych w każdej klasie.

W zależności od zawodu, 4-tygodniowy kurs odbywa się w różnych ośrodkach dokształcania zawodowego np. w Rybniku, Gliwicach.

Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez izby rzemieślnicze.

Czy po skończeniu szkoły branżowej i stopnia mogę kontynuować naukę?

  • Absolwenci tej szkoły będą mogli kontynuować naukę w Szkole Branżowej II Stopnia, po skończeniu której będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego, a po zdaniu DRUGIEJ KWALIFIKACJI W ZAWODZIE uzyskają wykształcenie na poziomie technikum.
  • Po skończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Branżowej II Stopnia możesz podjąć studia na dowolnym kierunku.

Przewidywany termin badań lekarskich (bezpłatnych) – zostanie podany w terminie późniejszym.

Pobierz ulotkę Szkoły Branżowej I stopnia [jpg]

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II

 

ul. J. Pukowca 5

 

43-251 Pawłowice

tel. +48 324-722-149

faks +48 324-722-149

e-mail: zso(at)pawlowice.edu.pl

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach ul. Pukowca 5, 43-251 Pawłowice tel. 324722149 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - więcej...