Podręczniki 2018/2019

Rewelacyjne wyniki ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w naszej szkole!

Ewaluacja jest praktycznym badaniem oceniającym, które prowadzi do określenia stopnia spełnienia przez szkołę wymagań stawianych przez państwo, a opisanych na pięciu poziomach:

A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania;
B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania;
C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania;
D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania;
E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania.

Ewaluacja zewnętrzna w ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach, prowadzona przez panie ewaluatorki z Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, odbywała się w dniach 11-13-15 marca 2013 r. i obejmowała: analizę dokumentów, obserwację szkoły, obserwacje lekcji, wywiad z dyrektorem, ankiety i wywiady z rodzicami, uczniami, nauczycielami, wywiady z partnerami szkoły i personelem niepedagogicznym.

Na podstawie opinii, pozyskanych z powyższych źródeł, powstał raport, wysoko oceniający efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, stwierdzający, że nasza szkoła spełnia na poziomie B następujące wymagania:

 

  1. Do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników. Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia;
  2. Formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów;
  3. Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. W szkole realizuje się działania zainicjowane przez uczniów.

Najwyższą ocenę (poziom A) otrzymaliśmy za wypełnienie wymagań w zakresie respektowania norm społecznych. Raport stwierdza, że uczniowie prezentują właściwe zachowania. W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów.

Ciesząc się z pozytywnych wyników badania, serdecznie dziękujemy Rodzicom, Partnerom i Uczniom naszej szkoły za zaangażowanie w proces ewaluacji.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II

 

ul. J. Pukowca 5

 

43-251 Pawłowice

tel. +48 324-722-149

faks +48 324-722-149

e-mail: zso(at)pawlowice.edu.pl

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach ul. Pukowca 5, 43-251 Pawłowice tel. 324722149 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - więcej...